4. Voor de geboorte

Van harte gewenst, verwacht en verwelkomd

De kinderwens, zwangerschap en bevalling worden vaak vanuit de aanstaande ouders benaderd en kennen nogal wat medische aspecten. Ouders willen graag een kind, stoppen met anticonceptie, kunnen de optimale bevruchtingsdatum testen en worden al dan niet zwanger. Er volgen echo’s en medische testen om ziekten op te sporen en de zwangerschap te controleren. En ‘pretecho’s’, uit nieuwsgierigheid, om het kind in wording tastbaar te maken en te kunnen zien. Als het paar niet zwanger raakt, kan de kwaliteit van eicellen en sperma worden onderzocht. Lukt het nog niet, dan is er een heel scala aan medische opties met allerlei indrukwekkende namen en afkortingen.

Verworvenheden om trots op te zijn

Kortom, als het niet van nature gaat, dan hebben we mogelijkheden om het tóch te laten gebeuren. Op onze voorwaarden, op onze tijd en naar onze wensen. Dat is een hoogstandje en helpt veel stellen aan een kind.
Thuis bevallen, in de eigen omgeving, is een groot goed, en toch komt ook rondom de geboorte van een kind het ziekenhuis steeds meer in beeld. Bevallingen worden gepland, weeën opgewekt, een keizersnede gedaan en een ruggenprik gegeven tegen de pijn. Dankzij de ontwikkeling van de neonatale zorg zijn kinderen ook steeds vroeger levensvatbaar.

Gewenst, verwacht en verwelkomd

Mensen krijgen soms ook ongewenst of onbedoeld kinderen. Ongewenst zijn, afgestaan worden of simpelweg niet van harte gewenst, verwacht en verwelkomd zijn is voor kinderen een last die hun hele leven voelbaar kan blijven. Abortus kán een uitkomst zijn, als die goed wordt uitgevoerd en de moeder steun krijgt.

Behalve het medische perspectief en dat van de ouders is er ook het perspectief van het kind.


Ongeboren kinderen: “Als ik zou kunnen praten, zou ik vertellen dat ik in de buik van mijn moeder een lange, spannende reis maak, zoiets als astronauten die naar de maan gaan. Ze worden goed voorbereid, net als hun ruimteschip, en de hele reis wordt gevolgd door vluchtleiders.
Mijn reis is omgekeerd, in mijn ‘capsule’ die baarmoeder heet. Ik kom naar de aarde toe, om daar dingen te beleven. Ik ben benieuwd naar hoe het zal zijn op aarde, naar mijn leven en mijn toekomst. Jullie zijn mijn vluchtleiders en ik hoop dat we samen aftellen naar de lancering, dat jullie me volgen, me helpen en opvangen als ik aangekomen ben. Ik hoop dat ik echt welkom ben en dat jullie blij zijn met mij.
Natuurlijk hoop ik ook dat jullie lieve mensen zijn die van elkaar houden, bij wie ik veilig ben en me thuis voel. Dat jullie voor me willen zorgen en me willen proberen te begrijpen. Dat ik van jullie kan leren en jullie van mij.”


Bewuste keuze 

Laten we ervoor zorgen dat iedereen die dat nodig heeft de beschikking heeft over goede anticonceptie, ook mensen die dat niet kunnen betalen. Ook mensen in arme landen, zodat kinderen daar niet enkel omwille van een oudedagsvoorziening geboren worden.
Laten we ervoor zorgen dat jongeren goede seksuele voorlichting krijgen. Dat toekomstige ouders weten wat ouderschap inhoudt. Dat ze weten hoe een baby het leven ervaart. Dat daar thuis, op school en bij de dokter of de verloskundige over gepraat wordt.
We weten uit onderzoek dat de hormonen in ‘de pil’ de partnerkeuze beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om een partner te kiezen zonder die invloed.

 

Goede voorbereiding

Ter voorbereiding is het belangrijk dat we als toekomstige ouders elkaar goed hebben leren kennen en samen een stabiele relatie opgebouwd hebben. Een relatie op basis van gelijkwaardigheid, respect en liefde. We kunnen elkaar vinden in de wens om aan een gezin te beginnen en bespreken wat we belangrijk vinden, hoe we tegen opvoeding aankijken, hoe we ouders willen zijn, wat de taken zullen zijn en hoe we die gaan verdelen.
We leven bewust, zorgen voor elkaar, laten onze liefde bloeien en hebben liefde over die we aan een nieuw mens willen geven. We verwekken een kind in vol bewustzijn, zonder roes van alcohol of drugs of wat dan ook. We vragen het kind als het ware om te komen. We koesteren het al voordat het er is en houden er contact mee. We geven ons over aan het verloop van de zwangerschap en bereiden de geboorte voor. Geboren worden kan op verschillende manieren, zelfs onder water. Naast medische begeleiding zorgen we voor de aanwezigheid van iemand waar we vertrouwen in hebben en een omgeving die lekker warm, veilig en ontspannen is. Ieder kind doet het op zijn eigen manier en tijd, geboren worden, en dat laten we zoveel mogelijk gaan zoals het gaat. Ook als het soms anders loopt dan we gepland hadden, heten we het kind van harte welkom. Welkom heten heeft met liefde te maken in plaats van met de inrichting van een dure kinderkamer.

Wonderbaarlijk

Het krijgen van een kind is een wonder. Een nieuw mensenkind wordt geboren, het jongste in een hele lange rij van mensen op aarde. Het kind maakt opnieuw als het ware een echo van de hele evolutie van het geslacht Mens mee, van het allereerste ééncellige wezentje tot de mens van de dag van vandaag.

Kinderen zijn Licht en leven in Licht. Zo komen ze naar de aarde. Pasgeboren kinderen hebben een helder en wonderbaarlijk gevoelig bewustzijn. Het zijn gevoelswezens, zo zou je het kunnen noemen. Ze leven in verbinding met zichzelf en met het Licht waar ze vandaan komen. Een diep weten huist in hun lichaam. Ze zijn ons daarin soms voor en dat hoort bij de evolutie van de mensheid. De mensheid ontwikkelt zich in de richting van helderheid, bewustzijn, verbondenheid, compassie en liefde. Door die gevoeligheid ervaren kinderen al voor en tijdens de zwangerschap wat er bij hun vader en moeder, en in de wereld, speelt.

Op dezelfde golflengte komen

Het krijgen van een kind vraagt van ouders en volwassenen een open mind en een open hart. We maken verbinding met het heldere bewustzijn van het kind dat in aantocht is. Dat gaat makkelijker als we zelf contact hebben met ons gevoel en ons lijf, als we onze eigen gevoelswereld kennen en ontwikkelen en ons steeds meer bewust worden van wie we zijn. Hoe beter we onszelf kennen, hoe meer we op dezelfde golflengte komen met de baby in de buik. En, als het eenmaal geboren is, kunnen we ons beter verplaatsen in het kind, het beter begeleiden, gewoon beter intunen.

Spiegelen, zo vroeg al

Door het gevoelige lichaamsbewustzijn kunnen ook ongeboren kinderen al hun licht laten schijnen op zaken die voor ons nog onbewust en in nevelen gehuld zijn. Als we ons zelf tekort doen of vergeten bijvoorbeeld. Kinderen spiegelen al vóór hun geboorte wat ze ervaren en wie wij diep van binnen zijn. Ze spiegelen soms in de vorm van vruchtbaarheidsproblemen, zwangerschapsklachten of problemen bij de geboorte. Het kan zijn dat een kind je zo vroeg al laat weten dat je moeite hebt met kwetsbaar zijn of met dienstbaar zijn. Het is afhankelijk van jou.
Als je moe bent, neem dan rust. Als je misselijk bent en overgeeft, leer dan om je over te geven aan deze bijzondere periode in je leven. Als je een hoge bloeddruk krijgt kan dat betekenen dat je te veel onder druk staat en mag leren ontspannen. Dat je ontspannen een kind mag krijgen en moeder, of vader, gaat worden. Bekkeninstabiliteit kan wijzen op onvoldoende draagkracht. Mogelijk voelde jij jezelf vroeger niet voldoende ‘gedragen’ door je ouders. Elke situatie is anders en je kunt hulp vragen van een spiegelexpert als dit je overkomt.

Kinderen brengen licht en liefde

Of we er nu blij mee zijn of niet, we leven in het tijdperk van de Mens. De dag van vandaag wordt het Antropoceen genoemd. Het is het tijdperk waarin de mens de schepper of vernietiger is geworden van zijn eigen leven en van de hele wereld. Aan ons de keus. Er worden essentiële keuzes over de kwaliteit van het leven van ons gevraagd.
Als we in ons hart kijken, dan weten we wat we willen, of wat we zelf gewild zouden hebben. We willen zorgzame, liefdevolle en begripvolle mensen zijn die een eerlijke wereld maken. Een eerlijke wereld waarin het goed leven is, met een plek onder de zon voor elk kind.

De meeste mensen op aarde hebben één of andere ervaring met of over een God. Die glimlacht als we onze wil bewust en vol liefde inzetten. Laten we dus, uit naam van alle kinderen, bewust leven, bewust kinderen krijgen, bewust vader en moeder worden en de meest liefdevolle ontwikkelingen mogelijk maken die we ons kunnen verbeelden. Kinderen zijn daar zelf een goed voorbeeld van. Ze zijn uit liefde en Licht gemaakt en tot liefde en Licht inspirerend.

IDEEËN

  • Kinderen hebben het recht om gewenst te zijn.
  • Bereid je samen goed voor.
  • Maak een bewuste keuze voor elkaar en voor het ouderschap.
  • Kies elkaar als ouders zonder dat hormonen die keus beïnvloeden.
  • Begin aan kinderen als jullie er ruimte voor hebben.
  • Zorg goed voor jezelf en laat goed voor je zorgen.
  • Ga naar een kindertolk* als je niet zwanger wordt.
  • Doe een stage in moederschap bij een vriendin met een kindje.
  • Vraag hulp als er problemen zijn.

WINWINWIN

Win 1: Als we goed voor onszelf zorgen
Win 2: dan voelt ons kind zich veilig, geliefd en geborgen
Win 3: en zal het uitgroeien tot een waardevol mens voor de samenleving.

Een prachtig beeld dat ten grondslag ligt aan het WINWINWIN-perspectief:

Win 1: De placenta heeft een eigen afgescheiden deel voor het kind,
Win 2: en de placenta heeft een eigen afgescheiden moederdeel.
Win 3: Beide delen werken samen om een nieuw mens te laten groeien.

TIPS:
Ga samen naar een oudercursus van een kindertolk®.
Bekijk de film ‘In utero’, over de impact van het leven op ongeboren kinderen.
Geef het boek ‘Je baby vertelt’ van Maarten Ghysels cadeau aan aanstaande ouders.