4. Het prenatale en de geboorte

Een welkomstcomité doet meer dan een lintje doorknippen.

“Papa, mama, grote mensen: in de buik van onze moeders maken we een lange reis: als het ware de hele ontwikkeling van de mens van het eerste leven op aarde tot jouw voorouders, ouders en uiteindelijk jullie als onze ouders met al jullie eigen patronen en kenmerken. Het lijkt op een ruimtereis. De astronauten worden goed voorbereid. Hun ruimteschip wordt ontworpen voor de bijzondere omstandigheden waarin ze zich bevinden. De vluchtleiders stemmen op hen af en houden volcontinu contact.

De conceptie is het begin van een even bijzondere reis: het start in ‘de capsule’ van de baarmoeder en leidt tot een levenslange wandeling van een nieuw mens op de planeet aarde. Een mens die uit jullie liefde ontstond en die van jullie ouders met een verantwoordelijkheid maakt. Weet dat je aan iets groots begint en wees bereid om het gehele proces van conceptie, zwangerschap en geboorte met zorg en liefde voor jezelf, elkaar (zie 3) en jullie nieuwe kind te omkleden. Wees bereid om samen de rit te voltooien (of dat lukt, weet je niet vooraf). Jullie zijn onze vluchtleiders op onze reis naar de aarde, wees voorbereid, stem af en houd intensief contact.

Aanstaande papa, mama, we vragen jullie om de conceptie, zwangerschap en geboorte met zorg voor jezelf, elkaar en voor mij te omkleden. Bereid je goed voor en houd contact met mij op mijn reis. Leef - lichamelijk en psychisch - gezond (zie punt 2, 3 en 17). Wil je daar samen je best voor doen? Aan de dokter of vroedvrouw vragen we om jullie daarbij te helpen en verder te kijken dan de lichamelijke zorg alleen.”

Het krijgen van een kind is een wonder. Een nieuw kind op aarde, een nieuwe schakel in een lange ketting.  In de buik ervaart het kind ‘een echo’ van de gehele evolutie van het eerste leven tot aan de dag van vandaag: het Antropoceen, het tijdperk waarin de mens de schepper of vernietiger is geworden van de wereld en het eigen leven. De keuze is aan ons. Als we in ons hart kijken, dan weten we wat we willen. We willen niet alleen de verwekkers van dit nieuwe mensje zijn, maar ook de scheppers van een wereld waarin het leven goed is, waar een liefdevol welkom en een goede plek onder de zon is voor dit nieuwgeboren mensenkind. Om dat te garanderen zijn er minstens drie dingen nodig: een liefdevol welkom, een nieuwe economie (zie 13) en een maximumaantal mensen op aarde. Het is belangrijk dat ouders een bewuste keus maken om een kind daadwerkelijk in liefde te ontvangen, omdat ze er klaar voor zijn, zichzelf en elkaar liefhebben en in hun hart ruimte hebben voor een kind. Het is belangrijk dat we een nieuwe economie omarmen (zie 13) waardoor we voor alle mensen die nu leven en nog geboren worden, kunnen voorzien in een goed leven. Ten slotte de beschikbaarheid van goede anticonceptie en seksuele voorlichting. Niet alleen gericht op de beleving van (veilige) seksualiteit maar ook op het ontvangen van een kind. Verder - als het nodig is - de zeggenschap van vrouwen over hun buik zodat de kinderen die geboren worden in liefde welkom zijn; een menswaardig bestaan kunnen hebben en niet slechts geboren worden omdat een condoom knapte, een vrouw door verkrachting zwanger werd, abortus er verboden is of een vrouw (financieel) geen andere keuze zag. Uit zovele verhalen rondom de zwangerschap en geboorte is duidelijk dat kinderen alles meevoelen. Dit is het Antropoceen: het tijdperk van de mens. Willen we dat de basis voor een kinderleven is: eigenlijk had ik je niet gewild? Een kind draagt dat een leven lang mee, als een voelbare onderstroom voor het hele leven.

Of we er nu blij mee zijn of niet: dit is het Antropoceen. Laten we bewust ouder worden, geboortes uit liefde tot stand brengen en een menswaardig bestaan met kwaliteit scheppen. God - als die er is en in de optiek van de meerderheid van de mensen op aarde is die er - heeft de mens vrije wil gegeven en zal dat met genoegen gadeslaan. Laten we de meest liefdevolle ‘dingen’ scheppen die onze verbeelding en mogelijkheden ons toestaan. Kinderen zijn daar een goed voorbeeld van: van liefde gemaakt en tot liefde inspirerend.

Conclusie: Maak de keuze voor kinderen als er ruimte is in jullie harten. Als je een uniek, nieuw mens liefde en zorg te geven hebt of bereid bent dit proces bewust aan te gaan.

123-perspectieven bij het prenatale en de geboorte: Jij (1) en je partner (2) houden van elkaar en vrijen samen. Dat leidt tot de geboorte van een nieuw mensenkind (3).

De placenta heeft een eigen kinddeel (1) en een eigen moederdeel (2), samen vormen die de placenta die een kind voorziet van wat nodig is (3).

De geboorte van je kind (1) brengt jouw kindertijd tot leven (2), door alsnog een liefdevolle ouder te zijn voor dit kind van toen, verbetert je ouderschap voor je kinderen ‘als vanzelf’ mee (3)

Aanbevelingen:

 • Doe aan veilige seks zodat je niet in de positie komt dat je over een abortus moet beslissen.
 • Gebruik goede anticonceptie en stel het beschikbaar waar mensen het niet kunnen betalen.
 • Zorg voor goede seksuele voorlichting.
 • Maak een bewuste keuze voor elkaar en het ouderschap.
 • Begin aan kinderen als je van jezelf houdt of bereid bent dit te leren en een partner hebt van wie je houdt en die van jou houdt op een basis van gelijkwaardigheid, respect, liefde. Neem de tijd om elkaar te leren kennen, praat over jullie relatie, het ouderschap en kinderen krijgen en heb het vooraf over het gezinsleven, de opvoeding en jullie taken als nieuwe ouders. Kunnen jullie elkaar hierin vinden?
 • Heet het kind samen op jouw eigen manier in liefde welkom al vanaf de conceptie en tijdens de groei in de buik. Maak contact met het kind in de buik door aanrakingen en door met je kindje te spreken.
 • Leef gezond, eet gezond, zorg goed voor jezelf en laat goed voor je zorgen (zie punt 2, 3 en 17)
 • Als er onverhoopt een abortus nodig is, laat het de beste uitgevoerde zorg zijn die er bestaat zodat de zwangerschapsonderbreking daadwerkelijk lukt. Steun moeders in dit moeilijke besluit.
 • Bereid je bevalling voor, weet wat je wilt en hoe. Zorg voor goede begeleiding die verder gaat dan het medische. Dit kan je partner zijn, je moeder, een vriend, een doula.
 • Beval in een natuurlijke positie: (half)zittend, hurkend o.i.d. Liggend is handig voor de dokter maar je baby moet dan tegen een weerstand heen geboren worden.
 • Verloskundigen en artsen zijn zeer deskundig. We zorgen ervoor dat zij óók weten dat kinderen in de buik al een spiegel zijn zodat zij bij evt. vruchtbaarheidsproblemen of zwangerschapsklachten kunnen verwijzen naar een hulpverlener die nauwkeurig en effectief kan spiegelen met betrekking tot de zwangerschap en de geboorte.