14. Leiders, legers, deskundigen en media

Leiderschap is geen positie of titel maar mogelijk maken en voorbeeld zijn.

“Jullie hebben veel coole race- en schietspellen voor ons ontworpen. We zijn er niet bij weg te slaan en besteden ons zakgeld aan spelonderdelen die we moeten kopen. We raken zo gewend aan snel vooruit racen, het uitschakelen van alles wat ons in de weg staat, het uitschakelen van ons gevoel en aan het idee dat met geld vrijwel alles te koop is. Ook hebben jullie veel vechtfilms en -boeken en crime-series gemaakt en is er veel geweld op de tv, in het nieuws. Jullie zijn al helemaal aan dat geweld en die ellende gewend, maar weet je nog hoe we reageerden toen wij zoiets voor het eerst zagen of voor het eerst zo’n spel speelden? Een schok trok door mijn lichaam heen! Hoe is het mogelijk dat jullie het doden, schieten en kapot maken van mensen en dieren als een ontspanning zien? Zie je in dat jullie - op basis van die oude economie - een levensecht spel in de wereld spelen met dezelfde ingrediënten? Al racend moet alles en iedereen wijken voor de belangen van de economie. Mensen gaan kapot, dood. Dieren zijn producten geworden. Hoe het met de natuur gaat, is niet zo belangrijk. Jullie snellen door en laten een spoor van vernieling, dood en verderf achter. Ieder voor zich. America First. China first. The Netherlands first. De belangen van elk land moeten koste wat kost verdedigd worden (er is weer een hek gezet…). Maar wat is nou eigenlijk de basis van dit spel? Kloppen de spelregels wel? Voor wiens belangen vechten de legers? Worden de essentiële belangen wel goed door jullie leiders en deskundigen behartigd?

Pa, ma en andere grote mensen, zijn jullie de ellende en het geweld niet zat? … Als je in het leger, bij de politie, in de regering zit of een andere leidinggevende of informatieverstrekkende functie bekleedt: kijk je nog écht? Versta je wat gewone mensen van je vragen en nodig hebben? … Jullie zeggen vaak dat wij achter onze computerschermen vandaan moeten komen: dat willen we niet maar het moet. Net zo vragen we jullie om je los te maken van jullie ‘spel’, om achter je schermen/schilden/hekken vandaan te komen: misschien wil je het niet, maar het moet! Welke stappen ga jij hierin zetten? …

Ook ouderschap is een leidinggevende functie. Pa en ma, kun je voorbij de opvoeding kijken? Versta je onze feedback aan jou? Bescherm en verdedig je wat voor ons leven en onze toekomst écht van belang is? … Ben je de moedige en wijze leider die daar dienend aan is en met wie we graag in zee willen?”

Een oneerlijke maatschappij zorgt voor veel ellende en strijd (zie punt 13). Dat kan met grof geweld, maar ook heel effectief met internet-trollen en (verkiezings-)beïnvloeding, valse berichtgeving, propaganda op social media of handelsbarrières etc. Het zijn allemaal manieren om de eigen, nationale, economische belangen te verdedigen. Tot aan het niveau van wat we nodig hebben is dat prima, tot aan het niveau van de hebzucht is dat ondermijnend. Dan bouwen we hekken met een leger er om heen om te voorkomen dat anderen het deel ophalen dat voor hun voortbestaan nodig is. Economische vluchtelingen noemen we dat. Jij zou ook gaan als je jezelf of je gezin niet zou kunnen onderhouden en ziet dat er grote rijkdom is een paar landen verderop. Sterker nog: Westerse mensen zíjn eeuwenlang de wereld in getrokken om een beter bestaan op te bouwen. Nu is het andersom. We laten na om te delen, verhogen de hekken voor het behoud van onze rijkdom. Maar grenzen en hekken zijn dom: ze verhinderen de uitwisseling en het gezonde functioneren van alle delen. Oorlog is dom: het is een mensen-, grondstoffen- en geldverslinder, een traumamaker, vervuiler en lost doorgaans niets op. De ander komt tekort wat jij te veel hebt en jij komt tekort wat de ander te bieden heeft.

Laten we de wereld en haar bewoners nog eens vergelijken met een lichaam: ook een lichaam heeft een communicatiesysteem, een leger en een leider. Ons communicatiesysteem bestaat uit de hormonen (intern) en onze intuïtie (extern). De hormonen registreren feilloos of er in het lichaam iets nodig is en sturen andere cellen, organen en systemen aan om het benodigde te gaan bezorgen ten behoeve van het lichaam als geheel. Ook onze intuïtie werkt feilloos. Hoe is de sfeer? Is deze situatie gevaarlijk? Is deze mens te vertrouwen? Dit kind wil ik in mijn armen nemen. Het lichaam kent ook een leger: dat is het immuunsysteem met de witte bloedlichaampjes. Het spoort actief ziekteverwekkers, gevaren en viezigheid op, omsingelt ze en gooit ze naar buiten. Het immuunsysteem werkt voor alle lichaamsdelen én het lichaam als geheel. Ons leger en ons communicatiesysteem (en nog zoveel meer functies in het lichaam) werken onder de bezielende leiding van onze levenskracht. Die levenskracht heeft geen dubbele agenda, geen oneigenlijke materiële belangen. Het is simpelweg de leider, de aanstuurder.

Vanuit deze vergelijking met het lichaam is het dus logisch dat we in de samenleving ook informatie-voorzieningen, legers en leiders hebben. In een mensenlichaam zijn die echter volstrekt betrouwbaar. De lichaamsdelen geven de juiste signalen af. Ons communicatiesysteem geeft ze door. Andere delen reageren erop. De ‘legers’ werken evengoed een splinter uit een vinger als een bacterie uit je longen. Alle organen en lichaamsdelen zijn voor het leger waardevol om te beschermen zodat het lichaam als geheel voortbestaat. Zo ook de leiding. Doordat die boven de partijen staat, is er geen belangenverstrengeling. De leiding is er voor het hele lichaam.

Vergeleken met de media, legers en leiders in de wereld zijn die vervreemd van hun oorspronkelijke doelstelling.

Informatievoorzieningen van landen, organisaties en bedrijven geven soms doelbewust desinformatie om hun eigen belangen boven die van anderen te behartigen. Ze brengen waarheidsgetrouwe informatie in diskrediet en knoeien met beelden en teksten in hun eigen belang (fake news en deep fake manipulatie). Er zijn ook signalen over noden in de wereld die door ons worden genegeerd: murw geworden door de herhaling van schrikbarende feiten zonder oplossingen in beeld. Media bieden afleiding en amusement zodat we letterlijk verstrooid worden, afgeleid van wat er nodig is. Vaak raken we overvoerd door nieuws zodat we de echt belangrijke boodschappen niet meer ontdekken of de tijd missen voor actie. De informatievoorziening is hierdoor niet meer betrouwbaar, we laten na wat nodig is.

De legers in de wereld voeren nu vaak oorlogen tússen landen en volken om (economische) belangen. Er wordt een leger op de wacht gezet bij het hek met de toegeëigende publieke zaken. Niemand mag er aan komen. De echte doelstelling van het leger, de politie, de geheime dienst e.d. echter is om datgene op te sporen en te bestrijden wat ons systeem op een bepaalde plaats binnendringt waardoor dit deel en het gezonde voortbestaan van het geheel bedreigd wordt. Wat we nodig hebben is een effectief en sterk beschermings-leger dat er actief voor zorgt dat mensen, volken, milieu, dieren en natuur op een gezonde, faire manier kunnen samenleven. Een leger dat gericht actie onderneemt op basis van juiste informatie; dat bestrijdt wat schadelijk of gevaarlijk is: olie lozen op zee, kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, dierenleed in de voedselindustrie, eilanden die onder water lopen door klimaatverandering enz. enz. Dat is de taak van het leger. Want dat wat elders gebeurt, treft ons zelf op den duur ook. Met het 123-model kunnen we het een nieuw perspectief aanbrengen.

Leiders behoren te stroomlijnen hoe en wat iedere groep mensen, ieder land, elke cultuur kan bijdragen. Leiders behoren het 123-perspectief te faciliteren met hun visie en door een inspirerend voorbeeld te zijn in plaats van zich druk te maken over hun volgende verkiezing. Laten we moreel hoogstaande leiders kiezen met visie. Leiders die het 123-model durven kiezen omdat het ons allen - en hen dus ook - ten goede komt. Laten we slechte leiders negeren: zij die ons ‘cadeautjes’ toewerpen om ons mak te houden (valse beloften, een subsidietje, een procentje loon, halve maatregelen, een commissie). Onze angst voor het materiële levensonderhoud is hierbij een slechte raadgever. Wat moet je met een maatregel tegen burnout als de ratrace niet stopt? Wat heb je aan iets meer loon, als je ziek bent van het werk? Hoezo binnen blijven vanwege corona als je van de honger omkomt? Laten we de langetermijndoelen voor ogen te houden.

Leiders, legers en media horen onze deelbelangen én onze collectieve belangen te dienen in plaats van eigen, commerciële en/of machtsbelangen te bewaken. Dit verwart het hele systeem waardoor de terugkeer naar gezondheid, geluk en welzijn gefrustreerd raakt en sterk bemoeilijkt.

Conclusie: Leiders staan in dienst van mensen. Mensen kiezen leiders die voor hun belang staan.

123-perspectieven voor leiding, leger en media: als jullie je oorspronkelijke motivatie en doelstelling ter harte nemen (1) dan vindt de juiste informatievoorziening, leiding en bescherming plaats (2) dit zal het herstel van het geheel enorm versnellen en vergemakkelijken.

Als jullie zorgen dat dit schrijven zijn weg vindt (1), dan zal het vele mensenharten raken (2) en kunnen we samen een nieuwe weg inslaan (3).

Aanbevelingen:

 • Kies wijze, moedige leiders die niet zichzelf maar de goede zaak centraal zetten.
 • Leiders realiseren zich dat burgers hen spiegelen zoals kinderen hun ouders spiegelen. Zij nemen hun burgers serieus en luisteren naar de signalen die door hen worden afgegeven (als waarschuwingslampjes). Leiders laten zich spiegelen en handelen naar de uitkomsten.
 • Leiders: schep kaders en maak beleid waarbinnen het gezond makende 123-perspectief zich verder kan ontplooien in alle lagen en op alle plekken van de samenleving. Inspireer en stimuleer burgers en ondernemingen in die richting. Herwaardeer de vitale beroepen met erkenning en geld.
 • Burgers: wees niet agressief naar leiders, leger- en media-mensen: ook zij zitten in het oude systeem. Zij zijn ook mensen met kinderen. Moedig hen aan om mee te werken aan het 123-perspectief.
 • Media: zorg voor juiste en onafhankelijke berichtgeving (los van commercie, sensatie en andere belangen). Weer actief fake news, polarisatie, haat, wantrouwen, complottheorieën, advertenties voor ziekmakende en vervuilende zaken enz.
 • Media: informeer ons over rampen zodat we weten wat er speelt én maak er een gewoonte van om ook te vertellen wat er ter plaatse nodig is en wat we (mensen, landen) concreet kunnen doen.
 • Media: doe aan verdiepende journalistiek. Informeer ons vooral ook over de vele prachtige, hoopgevende, innovatieve projecten en ideeën die ons inspireren, waar we wat van leren en waar we ons mee kunnen verbinden.
 • Leger: Bescherm al wat jou/ons lief is maar nooit ten koste van anderen: ook zij zijn mensen met kinderen. Zoek oplossingen die zowel mens, dier en milieu sparen.
 • Leiders en legers: los conflicten diplomatiek op via het 123-perspectief: zoek oplossingen die voor alle partijen goed zijn. Oorlog zou de allerlaatste optie moeten zijn. In een oorlog wordt heel veel collectief geld, grondstoffen en het welzijn van mens, dier en natuur vernietigd.
 • Deskundigen en wetenschappers: deel de resultaten van onderzoeken die jullie met overheidsgeld doen. Te veel kennis wordt alleen in vakbladen gepubliceerd of is slechts tegen betaling toegankelijk (voor een select publiek). Maak gebruik van PR-mensen als dat nodig is om jullie samengevoegde onderzoeken en wijsheid in begrijpelijke taal naar buiten te brengen.
 • Deskundigen en wetenschappers: laat je niet alleen leiden door de kennis uit je eigen vakgebied maar bekijk die in relatie tot (kennis uit) andere vakgebieden. Verbind het. Werk multidisciplinair.
 • Breng de wetenschap terug bij zijn roots. Stop de commercialisering van de wetenschap en de druk op wetenschappers om te moeten publiceren. Laat de wetenschap zijn waardevolle inbreng hebben voor oplossingen waar mens, dier en aarde om schreeuwen. (zie ook punt 8)